ZŠ Gustawa Przeczka

Trenér Jan Sikora

  1. Mateusz Mokrosz
  2. Matyáš Brzezina
  3. Sebastian Bobek
  4. Ferdynand Kraus
  5. Fabian Zawadzki