ZŠ Gustawa Przeczka

Trenér Jan Sikora

  1. Ruda Kraus
  2. Sebastian Bobek
  3. Mateusz Mokrosz
  4. Matyáš Brzezina
  5. Ferdynand Kraus
  6. Fabian Zawadzki