ZŠ Gustawa Przeczka

Trenér Jan Sikora

  1. Sebastian Bobek
  2. Mateusz Mokrosz
  3. Matyáš Brzezina
  4. Ferdynand Kraus
  5. Fabian Zawadzki