Vize

Našim cílem je pomoci co největšímu počtu dětí s rozvojem duševních a rozumových schopností, především:

koncentrace, logické myšlení, paměť, prostorová představivost a další.

Šachy pomohly mnoha lidem jako příprava na jejich budoucí povolání. Jsou výbornou průpravou pro všechny profese, kde se uplatňují rozhodovací procesy.

 

 

Věděli jste, že…

Šachy jsou součástí školních osnov ve více než 30 zemích světa.

Evropský parlament v r. 2012 na základě mnoha studií přijal deklaraci doporučující členským zemí zavedení šachu do vzdělávacího programu.

V ČR se šachy vyučují na cca 400 školách a na 20 jako povinný či nepovinný předmět.